Wrocław

Pasikurowice mają herb!

Sołectwo Pasikurowice zaprezentowało nowy herb. Nowy, a w zasadzie pierwszy.

Bo starego nie było. Pracowaliśmy nad tym od początku kadencji obecnej Rady Sołeckiej, a więc przez ostatnie dwa lata. Mieliśmy kłopot ze znalezieniem jakiegoś odniesienia historycznego, ale w końcu trafiliśmy na pieczęć sadową Pasikurowic z XVIII wieku i to do niej nawiązuje nasz herb. I tak oto mamy w herbie konia. Złośliwi powiedzą, że to w sąsiednim Siedlcu jest więcej stadnin, ale i my mamy swoje konie. Chcemy wykorzystać herb do promocji naszego sołectwa – mówi Arkadiusz Jasiński, sołtys Pasikurowic.

Kilka słów historiii… W XVIII wieku Pasikurowice posługiwały się pieczęcią sądową ze zindywidualizowanym znakiem. Dwa odciski tej pieczęci zachowały się na dokumentach z tzw. Katastru Karolińskiego (rejestru publicznego), datowanych na 1723-25 rok a przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu. W polu pieczęci wyobrażono postać konia kroczącego po podstawie w formie pagórków. Przekaz symboliczny tego godła jest dzisiaj niejasny. Być może odnosi się do jakiegoś herbu szlacheckiego bliżej nieznanych właścicieli wsi. Nie można także wykluczyć, że na pieczęci Pasikurowic wyobrażono po prostu zwierzę gospodarskie. Godła pieczęci wiejskich często przedstawiały bowiem obiekty bliskie mieszkańcom wsi – rośliny uprawne i dzikie, narzędzia rolnicze i zwierzęta właśnie.

Chociaż herby miejscowości o statusie sołectwa nie są w Polsce prawnie regulowane, a ich opiniowaniem nie zajmuje się Komisja Heraldyczna przy MSWiA, w Pasikurowicach zadbano by nowy herb wsi spełniał postawowe reguły heraldyki oraz zgodność z miejscową tradycją historyczną. W szczególności oznacza to wymóg uwzględnienia w pierwszej kolejności symboli używanych na danym terenie w przeszłości. W związku z tym uznano za właściwe, aby herb nawiązywał do zachowanych odcisków starej pieczęci sądowej. Projekt herbu przedstawia zatem czarnego konia w złotym polu kroczącego po zielonym trójwzgórzu. Oczywiście nie sposób odczytać żadnych barw z dawnej pieczęci, dlatego zaproponowane kolory są własną inwencją autorską. Czarne godło na żółtym tle ma przywodzić na myśl położenie Pasikurowic na Dolnym Śląsku, którego herbem jest czarny orzeł na złotym polu.

Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close